KONKURS

KONKURS ZA
NAJBOLJI ESEJ
I
NAJBOLJU FOTOGRAFIJU

TROMESEČNI BILTEN

DEC 2013 - FEB 2014

SEP - NOV 2013

JUN - AVGUST 2013

Pobednički esej

 
 
Publikacije
 
 
 
 
 

 
MONITORIMI I MEDIAVE GJATË
FUSHATËS ZGJEDHORE NË KOSOVË
 
Kalendar aktivnosti
April 2019
PoUtSrCePeSuNe
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30
 
 
 
 
Aktivnosti e Demokracije na Delu

:: Stampaj artikal ::

12 tetor 2013

DnD predstavlja prvi nedeljni izveštaj o praćenju predizborne kampanje i medijaPriština, 12. oktobar 2013 – Demokratija na delu (DnD) održala je danas konferenciju za štampu kako bi predstavila svoj prvi posmatrački izveštaj iz prve nedelje predizborne kampanje u sklopu lokalnih izbora 2013.
Lokalni izbori raspisani za 3. novembar 2013. godine održavaju se u skladu sa Ustavom, Zakonom o opštim izborima, Zakonom o lokalnim izborima i Zakonom o lokalnoj samoupravi. CIK je za ove izbore potvrdio 102 politička subjekta koji će se kandidovati u svim gradovima Republike Kosovo. Organizovanje lokalnih izbora na celoj teritoriji Kosova, uključujući i severne opštine naseljene srpskim življem, u žiži je interesovanja međunarodne zajednice i domaćih vladinih i nevladinih institucija, u smislu učešća i uključenosti svih građana sa pravom glasa na izborima.
“Politički subjekti počeli su predizbornu kampanju pre zvaničnog dana početka kampanje. Ovo je omogućeno kao posledica činjenice da za ovo nisu predviđene nikakve sankcije, što su iskoristili politički subjekti. Građani ne uspevaju da se upoznaju sa kandidatima za predsednike opština pošto ih lideri njihovih političkih subjekata bacaju u senku. Čini se da isti odmeravaju snage međusobno i testiraju potencijalnu podršku javnosti za naredne nacionalne izbore”, rekao je između ostalog Ismet Kryeziu, šef Koalicije Demokratija na delu.
Kampanja se menja u svom obliku, sa time da osim političkih mitinga, politički subjekti sve više sprovode kampanju”od vrata do vrata” organizovanjem direktnih sastanaka sa građanima u njihovim kućama, što je evidentirano na celom Kosovu i među većinom političkih subjekata. Prema rečima g. Kryeziu, dugoročni posmatrači DnD-a propratili su približno 217 javnih skupova političkih subjekata i ocenio je da je na ovim sastancima učešće građana dostiglo brojku od oko 40.000 građana ili 2.35 % biračkog tela, što imajući u vidu ranije trendove ukazuje na inferiornost građana da proprate izbliza predizborne kampanje. Štaviše, politički subjekti praktikuju i manipulativan pristup korišćenjem maloletnika u predizbornoj kampanji, čak i uticajem i iskorišćavanjem autoriteta direktora i profesora srednjih škola. Na skupovima političkih subjekata, evidentno je i učešće dece i učenika, u rasponu od 5 do 20 %. Ne nedostaje ni postavljanje propagandnih materijala po političkim objektima, niti cepanje postera od strane militanata političkih stranaka i njihovih stranačkih rivala.

CIK održava svoje sastanke vrlo retko. Neodržavanje čestih sastanaka (koji bi uobičajeno trebalo da se održavaju u predizbornom periodu) otežava informisanje javnosti i čini da rad CIK-a bude netransparentan i neefikasan. Kada govorimo o OIK-ima, većina dugoročnih posmatrača Demokratije na delu iznela je da ni ovi mehanizmi ne održavaju redovne sastanke i informacije se članovima OIK-a prenose putem telefona ili na neformalnim sastancima po raznim kafićima. Demokratija na delu zabrinuta je nivoom obuke koju će dobiti članovi biračkih odbora (BO) kada se uzme u obzir da su oni glavna alka u lancu koja obezbeđuje regularnost izbornog procesa na dan izbora. Na prošlim izborima se pokazalo da obuka članova BO-a nije bila kvalitetna, čak i na osnovu razgovora na terenu utvrđeno je da značajan broj članova biračkih odbora nisu ni pohađali ovu obuku. Do sada je poznato da su održane obuke za trenere BO-a, međutim, ne postoji nikakav zvaničan izveštaj CIK-a o tome kako su ove obuke i protekle. DnD poziva CIK da uspostavi nadzornu grupu koja će nadgledati nivo obuke koju će članovi BO-a dobiti po opštinama.
Žene su uključene u organe za sprovođenje izbora u simboličnoj meri. Ovo dokazuje i lista koju je objavio CIK sa predsedavajućima opštinskih izbornih komisija (OIK) izabranih od strane CIK-a i članovima OIK-a imenovanih iz reda političkih subjekata. Kada govorimo o rodnom odnosu, on iznosi 90% naspram 10%, u korist muškaraca.

Prema rečima g. Kryeziu, predizborna kampanja je uopšteno bila mirna bez nekog većeg incidenta tokom ove nedelje. Nezavisno od toga, prikazivanje oružja po mitinzima kao vid zaštite javnih ličnosti, primećeno je i iritira građane. Posmatrači DnD-a identifikovali su 9 slučajeva izlaganja oružja na stranačkim skupovima od strane telohranitelja javnih ličnosti; 5 slučajeva na mitinzima stranke PDK, 2 slučaja na skupovima stranke AAK i 2 slučaja na skupovima stranke AKR. Takođe, prijavljeno je da su oštećena 2 vozila kandidata za gradonačelnika Junika iz reda stranke LDK, g. Zenun Shala, i službeni automobil zvaničnika stranke PDK u selu Damanek – Opština Mališevo.

Iz zvaničnih podataka koje je obezbedio IKMŽ, proizilazi da su zaključno sa 10.10.2013, politički subjekti uložili 78 žalbi. Prema zvaničnim podacima, najveći broj žalbi uložila je stranka LDK ukupno 28, za kojom sledi Pokret Vetëvendosje sa 27, PDK sa 19, Bashkimi Demokratik sa 1 i SLS sa 3. Subjekat na čiji račun je uložen najveći broj žalbi jeste PDK sa 37, za kojim sledi LDK sa 17, AAK sa 13, AKR , LVV 1 itd. Što se tiče prirode žalbi, prednjači 29 žalbi za postavljanje postera na javnim objektima, postavljanje 18 postera na javnim saobraćajnim znacima, postavljanje 8 postera iznad javnih puteva i 5 žalbi za pokrivanje postera.
Sa druge strane, Petrit Zogaj, član odbora DnD-a, rekao je da je praćenjem četiri glavne televizijske stanice u zemlji RTK1, KTV, RTV 21, i Klan Kosova, DnD analizirao sve izborne priloge koji su emitovani tokom večernjeg dnevnika, odnosno izborne hronike, propagandne spotove, plaćene i neplaćene, kao i neke od emisija izbornog karaktera. Što se tiče plaćenih spotova u reklamnom prostoru dodeljenom političkim subjektima, prednjači stranka LDK sa 22 nastupa, PDK sa 15 i AKR sa 13.
“DnD je realizovao aktivnost praćenja 7 dnevnih novina od dana 04. do 10. oktobra. Propraćene dnevne novine obuhvataju sledeće: Bota Sot, Epoka e Re, Koha Ditore, Kosova Sot, Lajm, Tribuna i Zëri. U svim novinama napisano je 840 članaka, u kojima prednjači stranka PDK sa 190, LDK sa 168, AAK sa 139, AKR sa 100. Preraspodela vremena u emitovanim izbornim hronikama po političkim strankama, kada govorimo o proseku minuta dnevno, ukazuje da stranka PDK prednjači sa 4.3 %, LDK sa 3.7%, koalicija AAK-LDD sa 3.5%, VV sa 2.9%, AKR sa 2%, i ostale stranke sa 11.4%”, rekao je između ostalog Zogaj.