KONKURS

KONKURS ZA
NAJBOLJI ESEJ
I
NAJBOLJU FOTOGRAFIJU

TROMESEČNI BILTEN

DEC 2013 - FEB 2014

SEP - NOV 2013

JUN - AVGUST 2013

Pobednički esej

 
 
Publikacije
 
 
 
 
 

 
MONITORIMI I MEDIAVE GJATË
FUSHATËS ZGJEDHORE NË KOSOVË
 
Kalendar aktivnosti
April 2019
PoUtSrCePeSuNe
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30
 
 
 
 
Aktivnosti e Demokracije na Delu

:: Stampaj artikal ::

22 tetor 2013

Mirna kampanja sa povredom kodeksa ponašanjaPriština, 21. oktobar 2013 – Koalicija NVO-a “Demokratija na delu” DnD predstavila je u ponedeljak nalaze iz posmatranja druge nedelje predizborne kampanje. Na konferenciji za medije ocenjeno je da je kampanja uopšteno mirna i da protiče bez nekih ozbiljnijih incidenata, sa izuzetkom severa zemlje. Ovom prilikom, DnD osuđuje incident na severu i zahteva od odgovornih organa da pruže potrebnu bezbednost za sprovođenje izbornog procesa.

Driton Selmanaj iz DnD-a predstavio je nalaze iz izveštaja, počevši sa imenovanjem Gorana Zdravkovića na funkciju zamenika glavnog izvršnog službenika CIK-a, iako kao što je rekao, sam Zdravković bio je član CIK-a i član komisije za intervju koji je CIK obrazovao za ovo radno mesto.

On je dalje ukazao na druge nedostatke nađene iz praćenja kampanje. “Imajući u vidu značaj koji članovi biračkih odbora imaju na dan izbora, Demokratija na delu neprekidno je zahtevala od CIK-a da obrati posebnu pažnju na njihovu obuku. Nažalost, na osnovu praćenja sprovedenih do sada u smislu obuka članova BO-a (koje su u toku) primetno je veliko odsustvo članova biračkih odbora sa obuka”, istakao je Selmanaj. Po njegovim rečima, sem toga, DnD je zabrinut i testom koji su članovi BO-a polagali nakon obuke. “Posmatrači DnD-a dobili su primerak ovog testa koji je, u nekolicini slučajeva, konfuzan i pun pravopisnih grešaka. Ovakav sadržaj testa povećava još više našu zabrinutost oko sadržaja obuka o kvalifikacijama lica koja pohađaju obuku”, rekao je on i u međuvremenu uputio apel CIK-u da poveća nadzor preostalih obuka i da odmah povuče iz upotrebe test za članove BO-a pošto sadrži konfuzna pitanja i ima mnogobrojne pravopisne greške.

Na konferenciji je potencirano i uključivanje u biračke spiskove i proces glasanja ljudi sa teškim psihičkim nedostacima i bez poslovne sposobnosti. Ovom prilikom, DnD traži od Zavoda i porodica pacijenata na lečenju u ovom centru, da zahtevaju od nadležnih sudova i na preporuku stručnog zdravstvenog radnika, da donesu odluke kojima se datim pacijentima oduzima poslovna sposobnost i ovime i pravo glasa. “Kako ovi pacijenti ne bi bili zloupotrebljavani i kako njihovim glasovima ne bi bilo manipulisano od strane neodgovornih lica, DnD takođe upućuje apel institucijama koje sprovode izborni proces, kao što su CIK i OIK, da se u Zavodu za specijalno lečenje u Štimlju, ne organizuje uopšte proces glasanja”, istakao je Selmanaj.
On je takođe govorio o podacima Zavoda za statistiku Kosova iz poslednjeg popisa stanovništva koji je došao do zaključka da na Kosovu živi 1,815,606 stalnih stanovnika, što znači samo 36.249 više u odnosu na broj birača na konačnom biračkom spisku Kosova. “DnD ocenjuje da i pored činjenice da se na datom biračkom spisku nalaze i druga lica koja žive van Kosova i koja nisu registrovana, broj od 1.779 357 birača dovodi do zaključka da nadležne institucije nisu pokazale voljnost i spremnost da očiste spiskove i da pruže konačan spisak sa realnim podacima kosovskih građana i birača”, rekao je on.

Između ostalog, na konferenciji je govoreno i o milionskim obećanjima za investicije. Prema DnD-u, i tokom druge nedelje predizborne kampanje, kandidati političkih stranaka nisu uspeli da pruže konkretne projekte. Sa druge strane, ova kampanja i dalje je okarakterisana obećanjima rukovodstva političkih subjekata (posebno stranke na vlasti PDK) za ulaganja od nekoliko desetina ili stotina miliona, nasuprot činjenice da se ovi izbori održavaju na lokalnom nivou.
Još jedna zabrinutost izneta na konferenciji jeste i korišćenje javne imovine u kampanji, sa time da je ova pojava identifikovana u 17 slučajeva, od ovog broja u 12 slučajeva na skupovima koje je organizovala stranka PDK (Prizren, Gnjilane, Orahovac, Mitrovica, Vučitrn, Kosovo Polje) i 2 slučaja iz stranke AAK (Prizren).

U ovoj kampanji i dalje je prisutno korišćenje dece u cilju kampanje, sa time da je na skupovima političkih subjekata evidentirano 25 slučajeva.
Oštećivanje propagandnog materijala od strane političkih stranaka nastavljeno je i dalje. Militanti političkih subjekata nastavili su tradiciju uništavanja propagandnog materijala suparničkih stranaka.

Kada govorimo o NVO-ima i medijima u kampanji, evidentirani su slučajevi kada su mediji onemogućeni da obavljaju svoju delatnost u 3 slučaja, 1 u Mitrovici na mitingu stranke PDK, 1 na mitingu stranke AAK u Gnjilanu i 1 na mitingu stranke LDK u Dečanima.

Sa druge strane, Kenan Tora iz DnD-a predstavio je podatke iz praćenja medija od strane Demokratije na delu.
U skladu sa podacima, od ukupno 1511 izbornih aktivnosti koje su propraćene u novinama, Kosova Sot je prva sa najviše propraćenih aktivnosti sa 22.96%, druga je Koha Ditore sa 19.39%, treća Bota Sot sa 14.4%, četvrta Zëri sa 12.9%, peta Tribuna sa 12.83%, šesta Epoka e Re sa 10.52% i poslednje novine sa 6.94% jesu novine Lajmi. “Što se tiče političkih stranaka sa najviše aktivnosti o kojima je izveštavano u medijima prednjači stranka PDK, gde je propraćeno ukupno 22.36% aktivnosti ove stranke, zatim sledi LDK koja je druga sa 20.11%, AAK treća sa 15.55%, AKR četvrta sa 11.97%, VV peta sa 11.38%”, rekao je Tora.

Kada govorimo o reklamiranju u novinama, prednjači LDK sa 50.5% stranica posvećenih stranačkom reklamiranju, zatim PDK sa 39.47% i AAK-LDD sa 7.35%. Četiri gore pomenute televizije su tokom ove dve nedelje emitovale 904.3 minuta izbornih hronika posvećenih predizbornoj kampanji. Od ovog broja od 904.3 min RTK je emitovao 334.2 min ili 36.95%, KTV 240.78 min ili 26.63%, Klan Kosova 184.25 min ili 20.37% i RTV 21 sa 145.06 min ili 16.04%.
Sa druge strane, kada govorimo o političkim strankama, prednjači PDK sa 195.99 min ili 22% zatim je druga stranka LDK sa 171.50 minuta ili 19%, nakon LDK sledi AAK-LDD sa 164.78 min ili 18%, Vetëvendosja sa 14% ili 127.35 minuta, AKR sa 85.89 min ili 9% i druge stranke koje pokrivaju drugi deo aktivnosti koje su emitovane sa 159.09 minuta ili ukupno 18%.
Četiri gore pomenute televizijske stanice emitovale su ukupno 839 min plaćenih reklamnih spotova političkih stranaka. Prednjači LDK sa 42 % ovog vremena, zatim PDK sa 39 %, AKR sa 18 % i AAK-LDD 1%.