KONKURS

KONKURS ZA
NAJBOLJI ESEJ
I
NAJBOLJU FOTOGRAFIJU

TROMESEČNI BILTEN

DEC 2013 - FEB 2014

SEP - NOV 2013

JUN - AVGUST 2013

Pobednički esej

 
 
Publikacije
 
 
 
 
 

 
MONITORIMI I MEDIAVE GJATË
FUSHATËS ZGJEDHORE NË KOSOVË
 
Kalendar aktivnosti
April 2019
PoUtSrCePeSuNe
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30
 
 
 
 
Aktivnosti e Demokracije na Delu

:: Stampaj artikal ::

26 maj 2014

Kampanja počela pre vremena– Javni resursi u službi iste


Kao što je to bio slučaj na ranijim izborima, koalicija nevladinih organizacija, Demokratija na delu (DnD), posmatra proces izbornih priprema, uključujući i rad organa za sprovođenje izbora i kampanju političkih subjekata. DnD je već angažovao 60 dugoročnih posmatrača koji prate pred-kampanju političkih subjekata u izbornoj trci, rad opštinskih izbornih komisija (OIK) i koji su angažovani na regrutovanju posmatrača koji će pratiti dan izbora.

1. “Pred-kampanja” političkih subjekata

Demokratija na delu (DnD) ocenjuje da politički subjekti ne poštuju Zakon o opštim izborima i odluku CIK-a o dužini trajanja predizborne kampanje. DnD smatra da početak izbornih aktivnosti političkih subjekata pre zvaničnog početka predizborne kampanje, predstavlja način da se zloupotrebi praznina u aktuelnom izbornom zakonodavstvu, koje ne predviđa decidivno kaznene mere prema svim onim subjektima koji počnu aktivnosti predizborne kampanje pre njenog zvaničnog početka.

DnD takođe iznosi svoju zabrinutost u vezi sa korišćenjem javnih resursa u izbornu svrhu. Ovakva praksa primenjuje se posebno od strane političkih subjekata koji su na vlasti, iako je ovo pitanje zabranjeno Kodeksom ponašanja političkih subjekata, koji u članu 5 glasi:

“Lice koje se nalazi na javnoj funkciji, na koju je izabrano ili imenovano, ne može koristiti prostorije ili neku od date imovine sa ciljem pridobijanja glasova. Nijedan resurs nijedne institucije javne uprave, bilo na centralnom ili na lokalnom nivou, ili čak i preduzeća u posedu ili pod kontrolom centralnih ili lokalnih vlasti, ne mogu se koristiti niti se njima može podržati bilo koji politički subjekat na izborima”.

Posmatrači DnD-a takođe su prijavili da su u nekoliko gradova, zaposleni javne uprave odnosno javni službenici prestali sa radom kako bi učestvovali u konkretnim predizbornim aktivnostima. Ovakve radnje treba prekinuti pošto su često u suprotnosti za važećim zakonima u zemlji.


2. Praćenje rada organizacija koje sprovode izborni proces

2.1 CIK

DnD neprekidno prati rad Centralne izborne komisije (CIK) i tokom izbornih perioda prati i rad opštinskih izbornih komisija (OIK). Posmatrači Demokratije na delu do sada nisu naišli na ikakvu nepravilnost ili povredu zakona kada govorimo o načinu na koji je CIK primenio operativni plan. Iako je DnD u potpunosti posvećen da se ne zloupotrebljava novac iz javne kase, prekid javnog informisanja samo nekoliko dana pre dana izbora ne ide u korist izbornog procesa. Ne zaboravimo da je na prošlim izborima bilo više od 10% nevažećih glasova što je brojka koja je uglavnom rezultat nedostatka informacija namenjenih biračima u vezi sa načinom glasanja. U tom smislu, DnD traži od OSHP-a da ovom slučaju da prioritet i da se pothitno nađe rešenje za informisanje birača.

Posmatrači DnD-a takođe su primetili da predsednica ove institucije, gđa Valdete Daka nije bila prisutna na dva poslednja sastanka CIK-a. Imajući u vidu da je dan izbora vrlo blizu i da je gđa Daka jedina apolitička osoba u sastavu CIK-a, podstičemo gđu Daka da bude proaktivnija tokom izbornog procesa i da redovno prisustvuje sastancima CIK-a.

2.1 OIK-i

U skoro većini opština na Kosovu, opštinske izborne komisije ne organizuju formalne sastanke u skladu sa svojom zakonskom obavezom predviđenom Zakonom o opštim izborima. Na osnovu informacija posmatrača DnD-a, sastanci jednog broja OIK-a održavaju se spontano i u van-institucionalnom okruženju. Nedostatak informacija o vremenu održavanja sastanaka, nedostatak zapisnika i primeraka donetih odluka, učinili su da kosovski građani nemaju nikakve informacije u vezi sa aktivnostima na organizaciji i održavanju izbora od strane ovih lokalnih organa podređenih CIK-u.

2.2. Obuke BO-a

Imajući u vidu da su obuke članova biračkih odbora bile jedna od slabih tačaka tokom prošlih izbora, DnD upućuje poziv Centralnoj izbornoj komisiji da izvrši rigoroznije praćenje po opštinama i da ne dozvoli da na dan izbora rade oni članovi biračkih odbora koji nisu pohađali obuku. Na osnovu jednog izveštaja koji je objavio sam CIK, najmanje 4% od ukupnog broja glasova proglašenih nevažećim na prošlim izborima zapravo su bili važeći. U tom smislu, jedan deo odgovornosti treba da preuzmu i same političke stranke koje nominuju u sastav odbora osobe koje nemaju odgovarajuće veštine da se bave ovakvim poslovima.

3. Poziv političkim subjektima i CIK-u

Sa ciljem da se predizborna kampanja odvija u mirnoj i konkurentnoj atmosferi, DnD upućuje apel svim političkim subjektima da ispoštuju sve normativne akte koji uređuju ponašanje političkih subjekata tokom predizborne kampanje.
DnD- takođe poziva CIK da obrati posebnu pažnju na proces obuke članova biračkih odbora, pružajući im što profesionalniju obuku, kako bi se zagarantovao izborni proces na dan izbora.

4. Pripreme DnD-a

Koalicija NVO-a Demokratija na delu je sa ciljem posmatranja aktivnosti “pred-kampanje”, predizborne kampanje i priprema za organizovanje i sprovođenje izbornog procesa od strane CIK-a i drugih relevantnih organa, angažovala 90 dugoročnih posmatrača, od kojih će 30 dolaziti iz organizacija lica sa posebnim potrebama. Na dan izbora, angažovaćemo 2,800 posmatrača, od kojih će 350 dolaziti iz organizacija lica sa posebnim potrebama. Po prvi put, Demokratija na delu sklopila je partnerstvo sa organizacijom Handikos kako bi lica sa ograničenim sposobnostima bila deo praćenja izbora na širem stepenu. Ovi posmatrači propratiće predizbornu kampanju i tok glasanja, sa posebnim akcentom na mogućnosti koje institucije za sprovođenje izbora pružaju ovoj kategoriji lica da ostvare svoje demokratsko pravo glasa.

DnD će takođe angažovati oko 130 volontera u Centru za pozive i rezultate.

I u ovom izbornom procesu Demokratija na delu će u partnerstvu sa Fondacijom SOROS, pružiti građanima mogućnost da slanjem besplatnih SMS poruka prijave bilo kakve neregularnosti na koje naiđu tokom izbornog procesa, na broj: 500 88.

Tokom predizborne kampanje, DnD će održavati konferencije za štampu o kojima će mediji biti blagovremeno obavešteni.

Posmatranje izbora za Skupštinu Kosova omogućeno je finansijskom podrškom USAID-a, Ambasade Norveške na Kosovu i Fondacije SOROS.