KONKURS

KONKURS ZA
NAJBOLJI ESEJ
I
NAJBOLJU FOTOGRAFIJU

TROMESEČNI BILTEN

DEC 2013 - FEB 2014

SEP - NOV 2013

JUN - AVGUST 2013

Pobednički esej

 
 
Publikacije
 
 
 
 
 

 
MONITORIMI I MEDIAVE GJATË
FUSHATËS ZGJEDHORE NË KOSOVË
 
Kalendar aktivnosti
April 2019
PoUtSrCePeSuNe
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30
 
 
 
 
Aktivnosti e Demokracije na Delu

:: Stampaj artikal ::

02 qershor 2014

Prevremeni parlamentarni izbori 2014. Saopštenje za štampuGlavni cilj koalicije NVO-a za posmatranje izbora “Demokratija na delu” jeste da obezbedi da je izborni proces sproveden u skladu sa univerzalnim standardima slobodnih, pravičnih i ravnopravnih izbora, kao i nepristrasno posmatranje izbornog procesa koje građanima uliva poverenje. Koalicija Demokratija na delu prati predizbornu kampanju za prevremene parlamentarne izbore 8. juna 2014. Demokratija na delu ovime objavljuje drugo saopštenje o nalazima i toku predizborne kampanje na celom Kosovu.

Preliminarni nalazi:
  • DnD ocenjuje da je predizborna kampanja do sada bila mirna i bez nekih značajnijih incidenata;


  • IPŽP poništava odluku CIK-a o zabranjivanju objavljivanja promotivnih postera veličine B2;


  • Predlog za prebrojavanje svih glasova u Centru za prebrojavanje i rezultate, bez pravne osnove;


  • Bojkot političkih subjekata koji zastupaju zajednicu kosovskih Srba na severu zemlje, šteti interesima građana ovog dela Kosova;


  • Veoma nizak nivo učešća žena na izbornim skupovima. Na 89 javnih skupova, njihovo učešće je ispod 5%;


  • Zvaničnici javnih institucija koriste državne resurse u predizbornim aktivnostima političkih stranaka;


  • DnD upućuje apel svim političkim subjektima da nastave odmereno da sprovode svoje izborne aktivnosti, predstavljanjem svojih vrednosti i konkurentnih programa;


1. DnD ocenjuje da je predizborna kampanja mirna, bez nekog istaknutog incidenta;


Demokratija na delu, na osnovu podataka posmatrača ove koalicije koji su propratili oko 208 javnih skupova političkih subjekata, ocenjuje da se predizborna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 8. juna 2014, odvija mirno, civilno bez nekih zapaženijih incidenata.

2. IPŽP poništava odluku CIK-a o zabrani objavljivanja promotivnih postera veličine B2;
Demokratija na delu ocenjuje ispravnom odluku IPŽP-a, o poništavanju odluke CIK-a o zabrani objavljivanja promotivnih postera veličine B2. Bez obzira na konstruktivan cilj koji je CIK navodno hteo da postigne ovom odlukom, DnD smatra da ova institucija nije zakonodavan organ i nema pravo da donosi akte koji su u suprotnosti sa osnovnim zakonom – Zakonom o opštim izborima.
3. Predlog za prebrojavanje svih glasačkih listića u Centru za prebrojavanje i rezultate, bez pravne osnove;

DnD takođe iznosi svoju zabrinutost u vezi sa predlogom jednog broja članova CIK-a, o donošenju odluke o prebrojavanju svih glasova u Centru za prebrojavanje i rezultate (CPR). DnD smatra da je eventualno usvajanje ove inicijative takođe u suprotnosti sa Zakonom o opštim izborima, koji jasno predviđa u kojim slučajevima CPR može vršiti prebrojavanje glasova.

Član 74, tačka 10 Zakona o opštim izborima predviđa sledeće “BO je odgovoran da obezbedi integritet, bezbednost i mir u procesu glasanja i prebrojavanja na biračkom mestu pod direktnim nadzorom OIK-a”. Dakle, ovaj član predviđa nadležnost BO-a za prebrojavanje glasova.

Sa druge strane, član 106.2 ovog zakona kaže: “Pre potvrđivanja izbornog rezultata, CIK može naložiti ponovno prebrojavanje glasova na bilo kom biračkom mestu, biračkom centru ili ponavljanje glasanja u jednom biračkom centru ili opštini”. Tumačenje ove odredbe dovodi do zaključka da CIK može doneti odluku o prebrojavanju glasova na bilo kom biračkom mestu ili biračkom centru samo po završetku procesa glasanja, i ni u kom slučaju u ranijim fazama procesa.


4. Bojkot političkih subjekata koji zastupaju zajednicu kosovskih Srba na severu zemlje, šteti interesima građana ovog dela Kosova;

Najave čelnika četiri opštine u severnom delu Kosova da neće učestvovati u aktivnostima u vezi sa izborima 8. juna, sve dok Izborna komisija na Kosovu ne ispuni njihove zahteve, kao što je brisanje kosovskih simbola sa glasačkih listića i da srpski predstavnici budu u sastavu biračkih odbora u južnom delu Kosova, šteti interesima građana ovog dela Kosova.

Prema podacima posmatrača DnD-a, u severnom delu zemlje, opštinske izborne komisije su zamrzle svoju aktivnost. Nezvanično saznajemo da se danas očekuje sastanak Opštinske izborne komisije u Severnoj Mitrovici i da se diskutuje o ovom pitanju.
Sa druge strane, u južnom delu zemlje u opštinama sa srpskom većinom, opštinske izborne komisije održavaju aktivnosti obuke članova BO-a. Političke stranke otvorile su izborne štabove koji funkcionišu u Gračanici, Partešu i Klokotu.


5. Vrlo nisko učešće žena na izbornim skupovima. Na 89 javnih skupova, njihovo učešće bilo je ispod 5%;

Učešće žena u predizbornim kampanjama političkih subjekata i dalje je vrlo malo. Od 208 aktivnosti koje su propratili posmatrači DnD-a, na 89 ili na 41%, učešće žena bilo je ispod nivoa od 5%.


6. Zvaničnici javnih institucija koriste državne resurse u izbornim aktivnostima političkih stranaka;

Politički subjekti i dalje nastavljaju da koriste javne resurse u izbornu svrhu, i pored toga što je ovo zabranjeno Kodeksom ponašanja za političke subjekte.

Član 5 Kodeksa ponašanja

“Lice koje je izabrano ili imenovano na javnu funkciju, ne može koristiti svoju službu ili imovinu u cilju pridobijanja glasova. Nijedan od resursa bilo koje institucije javne administracije, na centralnom ili lokalnom nivou, niti ijedno preduzeće u posedu ili pod kontrolom centralnih ili lokalnih vlasti, ne može se koristiti ili pridobijati podršku bilo kog političkog subjekta na izborima”.

Do sada su posmatrači DnD-a prijavili 41 slučaj korišćenja javnih resursa u izbornu svrhu. Službena vozila primećena su tokom predizbornih aktivnosti uglavnom političkih subjekata na vlasti. Od 41 prijavljenog slučaja, u 15 ih je koristila stranka PDK ili 36.5% slučajeva, u 9 slučajeva stranka AKR, 7 stranka LDK i 6 stranka AAK.

Takođe, ne samo posmatrači već su i politički subjekti, uglavnom iz opozicije dali mnogobrojne primedbe u vezi sa angažovanjem zaposlenih opštinske administracije, lekara i nastavnika u predizborne aktivnosti.

Prijavljena su dva slučaja u kojima je zbog kampanje prekinut rad bolnica u Mitrovici i Đakovici. U Mitrovici su zbog izbornih aktivnosti predsednika PDK, Hashima Thaçija u ovom gradu, čelnici bolnice naredili njeno zatvaranje. Takođe u Đakovici, tokom posete Thaçija bolnici, prekinut je rad ove ustanove.

7. NVO-i i mediji u predizbornoj kampanji

I u ovoj predizbornoj kampanji evidentirano je par slučajeva u kojima su mediji sprečeni da obave svoju delatnost. Evidentirana su 3 slučaja te vrste; 1 na skupu PDK u Đakovici (Hotel President dana 29. 05. 2014), 1 na skupu LVV u Đakovici (Restoran IceBerg 29. 05. 2014) i 1 na skupu SLS-a (Leposavić 28. 05. 2014).
Takođe, medijima i NVO-ima je stvorilo probleme to što politički subjekti ne najavljuju svoje aktivnosti OIK-u. Mediji i građansko društvo su u velikom broju slučajeva bili zbunjeni oko stranačkih dnevnih programa, pošto i kada su ove aktivnosti najavljene OIK-u, njihovo održavanje nije odgovaralo najavama.