KONKURS

KONKURS ZA
NAJBOLJI ESEJ
I
NAJBOLJU FOTOGRAFIJU

TROMESEČNI BILTEN

DEC 2013 - FEB 2014

SEP - NOV 2013

JUN - AVGUST 2013

Pobednički esej

 
 
Publikacije
 
 
 
 
 

 
MONITORIMI I MEDIAVE GJATË
FUSHATËS ZGJEDHORE NË KOSOVË
 
Kalendar aktivnosti
April 2019
PoUtSrCePeSuNe
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30
 
 
 
 
Aktivnosti e Demokracije na Delu

:: Stampaj artikal ::

30 shtator 2014

Uključenost lica sa ograničenim sposobnostima (LOS) u izborni procesPriština, 30. septembar 2014 – Koalicija NVO-a Demokratija na delu (DnD) je u saradnji sa organizacijom HandiKOS organizovala okrugli sto na kome je objavila izveštaj “Uključenost lica sa ograničenim sposobnostima (LOS) u izborni proces”. Ova aktivnost realizovana je u sklopu prvog projekta ovakve vrste na Kosovu: Praćenje pristupa lica sa ograničenim sposobnostima na prevremenim parlamentarnim izborima održanim 8. juna 2014. Ovom skupu prisustvovali su: Christopher Edwards, vd - direktora USAID-a na Kosovu, Alan Wall, direktor IFES-a, pravni službenik HandiKOS-a, Osman Shatri kao i predstavnici političkih subjekata, medija i organizacija građanskog društva.

Valbona Murati – predstavnica HandiKOS-a, je predstavljajući nalaze Izveštaja, proizašle iz posmatranja predizborne kampanje, pomenula neke od problema na koje su naišla lica sa ograničenim sposobnostima tokom ovog procesa. Nedostatak uključenosti lica sa ograničenim sposobnostima u sprovođenje izbornog procesa, nedostatak informacija CIK-a i nepristupačno informisanje LOS od strane IPŽP-a o žalbenim mehanizmima u vezi sa izbornim procesom, kao i nedostatak tačnih podataka o broju lica sa ograničenim sposobnostima, bili su neki od nalaza koje je predstavila gđa Murati. Ona je takođe pomenula i par drugih poteškoća na koje su LOS naišli tokom posmatranja predizborne kampanje. Neodgovarajući uslovi za lica sa ograničenim sposobnostima u objektima u kojima su održavani skupovi, nepristupačne informacije političkih stranaka u vezi sa programima upravljanja, bile su neke od poteškoća koje je u nastavku pomenula gđa Murati.
Sa druge strane, Rrustem Gashi - predstavnik HandiKOS-a predstavio je nalaze proizašle iz posmatranja dana izbora i ovom prilikom je ukazao na neke od problema sa kojima su se tog dana suočila lica sa ograničenim sposobnostima. Nemogućnost prilaza, uključujući zasebno mesto za parkiranje, prizemnih nivoa ili rampi, lifta, posebnih toaleta, neodgovarajuća kabina za korisnike invalidskih kolica itd.Direktor USAID-a na Kosovu, Chris Edwards, istakao je da se oseća počastvovanim što je bio deo ovog projekta pošto je USAID uvek podržavao projekte koji podržavaju uključivanje lica sa ograničenim sposobnostima u različite procese. On je ocenio da je izveštaj ukazao na mnogobrojne izazove sa kojima se suočavaju lica sa ograničenim sposobnostima. On je rekao da iako izveštaj naglašava da ima puno izazova sa kojima treba izaći na kraj, treba da budemo društvo koje pozdravlja ove potrebe. On je takođe izneo da ceni uključenost lica sa ograničenim sposobnostima na izborima kao veoma pozitivan proces imajući u vidu da je ovo prvi put da su uključeni u dugoročno posmatranje i rekao je da je ovo prvi program u svetu koji uključuje lica sa ograničenim sposobnostima u celokupan izborni proces.

Direktor IFES-a, Allan Wall, rekao je da lica sa ograničenim sposobnostima treba da se uključe u sve procese, ne samo u izborni. Takođe je rekao da ova lica trebaju ravnopravan pristup i da treba da odigraju potpunu ulogu u odlučivanju na svim nivoima zajednice. Wall je istakao da u puno navrata birački centri nisu bili pristupačni za lica sa ograničenim sposobnostima, kako bi propratili izbore i rekao je da je ovo problem i za učenike sa ograničenim sposobnostima koji pohađaju nastavu u ovim školama. Između ostalog, rekao je da CIK treba da sprovede aktivnosti informisanja lica sa ograničenim sposobnostima kako bi se osiguralo da su ova lica dobro informisana o izborima.
Sa druge strane, Osman Shatri, pravni službenik u organizaciji HendiKOS, rekao je da su lica sa ograničenim sposobnostima dokazala da mogu da rade na podjednakom nivou sa drugima, posebno u okolnostima kao one koje su okruživale posmatranje predizborne kampanje.

Sa druge strane, predstavnici CIK-a i IPŽP_a istakli su da su nalazi iz Izveštaja DnD-a i HandiKOS-a tačni i objektivni i obećali su da će ubuduće razmotriti preporuke iz izveštaja kako bi se poboljšao celokupan proces.

Ovo je treći i poslednji izveštaj objavljen u sklopu zbirke izveštaja DnD-a o posmatranju izbora održanih 8. juna 2014.